Voorwaarden en privacy verklaring

Art. 1 Aanvragen

Een aanvraag voor onze activiteiten kan enkel via het contactformulier op onze website of via info@forestique.be. Een aanvraag is pas definitief na bevestiging. Bij de bevestiging verklaart de aanvrager zich akkoord met de voorwaarden en privacyverklaring van Forestique.

Art. 2 Annulatie

Na bevestiging van de aanvraag door beide partijen is deze definitief.
Binnen dertig dagen voor de datum van aanvraag kan deze niet meer geannuleerd worden door de aanvrager en zal de aanvrager de volledige som betalen aan Forestique, tenzij anders overeengekomen. Bij geval van overmacht kan Forestique de aanvraag annuleren.

Art. 3 Betaling

De betaling van de activiteit vindt contant plaats (er is geen Bancontact bij de Grote Hof) of via overschrijving. Of ter plaatse met Payconiq. Betaling via overschrijving moet gebeuren binnen 10 werkdagen na ontvangst van de factuur. Bij laattijdige betaling heeft Forestique het recht een schadebeding van 10% aan te rekenen. Forestique heeft het recht om een voorschot te vragen voor activiteiten.

Art. 4 Aansprakelijkheid

Forestique kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen van welke aard dan ook, tijdens de activiteiten.

Art. 5. Foto- en videomateriaal

Forestique heeft het recht foto’s en video’s te maken van haar activiteiten en deze te gebruiken voor commerciële doeleinden. De nadruk van deze publicaties ligt op de activiteiten, nooit op individuen. Indien u wenst om niet gefotografeerd of gefilmd te worden, mag u dit altijd aangeven, bij voorkeur voor de start van de activiteit. Er zullen dan geen foto’s of video’s gemaakt worden van de activiteit.

Art 6. Privacyverklaring

Forestique, Winnerstraat 36, 3940 Hechtel-Eksel, BTWnr: 0694 725 183.

Forestique wil u door middel van deze Privacyverklaring informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

De doeleinden voor de gegevensverwerkingen zijn bestemd voor het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie via e-mail of post. Indien u wenst niet langer deel uit te maken van ons klantenbestand, kan u dit altijd via e-mail doorgeven, waarna uw gegevens gewist zullen worden.

Art. 7 Akkoord voorwaarden

Bij het aanvragen van de activiteit verklaart men zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden die terug te vinden zijn op onze website: www.forestique.be.

Hallo
Boslander

Heb je een vraag?

Stuur even een bericht